Velkommen til broderloge nr. 40 Kong Skjold I.O.O.F.

 

seglringebillede.holbækslot                  

Holbæk logen nr. 40 Kong Skjold blev stiftet den 15. februar 1914 efter en kreds af interesserede havde købt Holbæk Slot for 28.600 kroner. De første 25 år var præget af verdenskrige, store epidemier (den spanske syge), men også af logens fortsatte udvikling.

Efter 1. verdenskrig kom der en del Wienerbørn til Danmark.

Odd-Fellow logen inviterede 20 drenge fra Wien til et ophold i Holbæk i 3 måneder. 10 drenge og en kvindelig leder boede på Holbæk Slot (se billedet). De 10 øvrige drenge blev indlogeret hos logebrødre. Dr. phil. Pohl fra Østrig blev ansat som lærer for drengene.

Under besættelsen var en frysende loge (uden brændsel) i stand til at holde møder indtil 1943. Så var det slut - og møderne blev først genoptaget efter befrielsen i maj 1945.

Efter krigen fik logen en rolig fremgang og tæller i dag 48 medlemmer. Der holdes møde hver mandag aften, der er ikke mødepligt, men mødeprocenten er høj. 

Logen har møde hver mandag aften - undtagen sommerferie og juleferie. Første del af mødet foregår i logesalen under ledelse af den valgte overmester. Mødet afvikles efter    fastlagte retningslinjer, herunder bl.a. beretning fra de nedsatte udvalg, beretning fra brødrene, indlæg fra en broder m.m. samt altid et musikstykke.

Ved indvielser og tildeling af grader (3 grader) anvendes der smukke gamle ritualer.

Efter mødet i logesalen afvikles anden del af logemødet - under ledelse af den valgte undermester - som selskabeligt samvær med en let spisning - herefter almindeligt samvær mellem brødrene. 

Der er ofte besøg fra andre loger, eller vi besøger venskabsloger. Der er også foredrag eller arrangementer, hvor brødrenes hustruer inviteres med. Ved sådanne arrangementer inviteres også afdøde brødres enker med.

Selskabslokalerne på Holbæk Slot

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input